VISIE FORMULEREN

Elk innovatieproces begint met een visie op de toekomst. In dit traject helpen wij organisaties bij het formuleren van een toekomstvisie door alle expertise over een markt bij elkaar te brengen in een aantal workshops, waarbij de belangrijkste interne stakeholders een kernteam vormen. Met verschillende workshop-opdrachten delen we kennis, bespreken we verschillende scenario’s en beantwoorden we vragen die essentieel zijn om tot een toekomstvisie te komen. De output van deze sessie is een visie op de toekomst én een vertaling naar jouw organisatie, business en producten.

DESIGN VERANKEREN

Met een consistent design geef je jouw organisatie, producten en merk een eenduidige uitstraling, óók als je voortdurend je producten vernieuwt Vastleggen wat jouw design eigen en uniek maakt, dwingt je ook na te denken over potentiële toekomstige producten en diensten, omdat een design guide zoveel mogelijk future proof moet zijn. Onze design-workshops kunnen verschillende doelstellingen hebben; het optimaliseren van jouw designproces, het verankeren van innovatie in dat proces en/of het ontwikkelen van richtlijnen waaraan het design moet voldoen. De output kan een schematisch designproces zijn (met regels, rollen en manieren van samenwerken) of een design guide (met een designvisie, -waarden en -handvatten).

ROADMAP CREËREN

Een goed productontwikkelingsproces start met een toekomstvisie op jouw rol in de markt en een productstrategie. Deze workshop, waarbij alle strategische en productgerelateerde medewerkers aanwezig zijn, begint dan ook met het samen kijken naar jouw markt, business, merk en productportfolio vanuit een ‘helictoper view’. Vervolgens worden de belangrijkste inzichten vertaalt naar concrete kansen en productvormen middels brainstorm- en co-creatie-mechanismen. De output kan bestaan uit concrete productproposities die meteen ontwikkeld kunnen worden, maar ook (meer ambitieus) uit een product roadmap voor de komende 10 jaar.