workshop
VISIE FORMULEREN

Elk innovatieproces begint met een visie op de toekomst. In dit traject helpen wij organisaties bij het formuleren van een toekomstvisie door alle expertise over een markt bij elkaar te brengen in een aantal workshops, waarbij de belangrijkste interne stakeholders een kernteam vormen. Met verschillende workshop-opdrachten delen we kennis, bespreken we verschillende scenario’s en beantwoorden we vragen die essentieel zijn om tot een toekomstvisie te komen. De output van deze sessie is een visie op de toekomst én een vertaling naar jouw organisatie, business en producten.